ArchiMate Viewpoints Guide (With Examples)
ArchiMate Viewpoints Guide (With Examples)
Punkt widzenia ArchiMate jest ważną koncepcją w ArchiMate .

Każdy punkt widzenia zawiera wyspecjalizowany zestaw elementów ArchiMate, które pozwalają na modelowanie określonego aspektu architektury korporacyjnej.

Oficjalna specyfikacja ArchiMate 3 zawiera 23 przykładowe punkty widzenia ArchiMate. W tym przewodniku ArchiMate Viewpoint

Przykłady ArchiMate
Przykłady ArchiMate
  • W tym artykule zobaczysz bogatą kolekcję przykładów widoków ArchiMate, zorganizowanych w warstwową strukturę zgodnie ze standardem ArchiMate. Te widoki ArchiMate pokazują, jak można wykorzystać elementy ArchiMate. Niektóre przykłady można wykorzystać jako wzorce projektowe.

    Przykłady zostały zaprojektowane za pomocą Visual Paradigm