Przykłady ArchiMate

Przykłady ArchiMate

In this article, you will see a rich collection of ArchiMate examples views, organized into a layered framework following the ArchiMate standard. These ArchiMate views demonstrate how ArchiMate elements can be used. Some of the examples can be used as design patterns.
ArchiMate Viewpoints Guide (With Examples)

Przewodnik Po Punktach Widzenia ArchiMate (Z Przykładami)

Punkt widzenia ArchiMate jest ważną koncepcją w ArchiMate . Każdy punkt widzenia zawiera wyspecjalizowany zestaw elementów ArchiMate, które pozwalają na modelowanie określonego aspektu architektury korporacyjnej. Oficjalna specyfikacja ArchiMate 3 zawiera 23 przykładowe punkty widzenia ArchiMate. W tym przewodniku ArchiMate Viewpoint przedstawimy wszystkie 23 punkty widokowe ArchiMate, wraz z opisami i przykładami diagramów ArchiMate dla każdego z nich. Wszystkie przykłady diagramów ArchiMate w tym przewodniku zostały narysowane za pomocą narzędzia diagramów ArchiMate programu Visual Paradigm Online . Co to jest punkt widzenia ArchiMate? W języku ArchiMate punkt widzenia to odpowiedni podzbiór elementów i relacji ArchiMate, zebranych na diagramie reprezentującym konkretną…continue reading →