ArchiMate Viewpoints Guide (With Examples)

Przewodnik Po Punktach Widzenia ArchiMate (Z Przykładami)

Punkt widzenia ArchiMate jest ważną koncepcją w ArchiMate . Każdy punkt widzenia zawiera wyspecjalizowany zestaw elementów ArchiMate, które pozwalają na modelowanie określonego aspektu architektury korporacyjnej. Oficjalna specyfikacja ArchiMate 3 zawiera 23 przykładowe punkty widzenia ArchiMate. W tym przewodniku ArchiMate Viewpoint przedstawimy wszystkie 23 punkty widokowe ArchiMate, wraz z opisami i przykładami diagramów ArchiMate dla każdego z nich. Wszystkie przykłady diagramów ArchiMate w tym przewodniku zostały narysowane za pomocą narzędzia diagramów ArchiMate programu Visual Paradigm Online . Co to jest punkt widzenia ArchiMate? W języku ArchiMate punkt widzenia to odpowiedni podzbiór elementów i relacji ArchiMate, zebranych na diagramie reprezentującym konkretną…continue reading →
Przykłady ArchiMate

Przykłady ArchiMate

In this article, you will see a rich collection of ArchiMate examples views, organized into a layered framework following the ArchiMate standard. These ArchiMate views demonstrate how ArchiMate elements can be used. Some of the examples can be used as design patterns.