Jakich Podstawowych Umiejętności Miękkich Potrzebujesz I W Jaki Sposób Pomogą Ci Iść Naprzód

Jakich Podstawowych Umiejętności Miękkich Potrzebujesz I W Jaki Sposób Pomogą Ci Iść Naprzód

„Umiejętności miękkie” odnoszą się do umiejętności, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pracą. Są to ogólne cechy, które pomagają ludziom rozwijać się w pracy, szkole lub otoczeniu społecznym, niezależnie od ich doświadczenia, roli lub dyscypliny. Czasami określa się je jako umiejętności zbywalne lub umiejętności interpersonalne. Edytuj ten szablon Dlaczego umiejętności miękkie są tak ważne? Niemal każda interakcja z kimś wymaga pewnego poziomu umiejętności miękkich. W firmie możesz być: Negocjowanie w celu zdobycia nowego kontraktu, Przedstawianie pomysłów innym uczniom w klasie, Planowanie czasu, aby upewnić się, że wykonasz zadania na czas i tak dalej. Na co…continue reading →
Kilka Twardych Faktów Na Temat Umiejętności Miękkich

Kilka Twardych Faktów Na Temat Umiejętności Miękkich

Umiejętności miękkie to połączenie umiejętności interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, cech osobowości lub osobowości, postawy, mentalności, atrybutów zawodowych, inteligencji społecznej i inteligencji emocjonalnej, które umożliwiają ludziom kontrolowanie otoczenia, dobrą współpracę z innymi, dobre wyniki oraz osiągać cele poprzez uzupełnianie „twardych umiejętności”. Dlaczego umiejętności miękkie są ważne? Umiejętności miękkie to cechy, które pozwalają komunikować się z innymi w pozytywny sposób. Ponieważ większość zawodów wymaga współpracy, posiadanie umiejętności miękkich jest kluczowe, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i kontynuować wymarzoną karierę. Twarde fakty dotyczące umiejętności programistycznych Edytuj ten szablon Edytuj ten szabloncontinue reading →
Sześć Cech Wysokiego EQ I Niskiego EQ

Sześć Cech Wysokiego EQ I Niskiego EQ

IQ często określa dolną granicę osiągnięć danej osoby, podczas gdy EQ określa górną granicę danej osoby, a wysokość, jaką dana osoba może osiągnąć, jest często określana przez jego EQ. Wysoki EQ kontra niski EQ Osoby inteligentne emocjonalnie są zawsze w dobrej sytuacji życiowej i zawodowej, ponieważ nie tylko dobrze rozpoznają emocje innych, ale także dobrze kontrolują własne zachowanie i emocje. W życiu ludzie z wysokim EQ będą czuli się przy sobie tak komfortowo, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi od lat. Najbardziej typową cechą osoby o niskim EQ jest nieumiejętność postawienia się w sytuacji innych. Widzimy to…continue reading →
Cechy Przywództwa Służebnego

Cechy Przywództwa Służebnego

Na wschodzie świata starożytny indyjski myśliciel Chanakhya już w IV wieku zauważył w swoim słynnym dziele Asashastra, że: „Mądry król rozkoszuje się przyjemnościami swoich poddanych”. Edytuj ten szablon Na Zachodzie idea przywództwa sług wywodzi się od Jezusa Chrystusa, który nauczał swoich uczniów, Jezus zwołał ich i powiedział: „Wiesz, że ci, których uważa się za władców pogan, panują nad nimi, a ich wyżsi urzędnicy sprawują nad nimi władzę. Nie tak z tobą. Zamiast tego, kto chce stać się wielkim wśród was, musi być waszym sługą, a kto chce być pierwszy, musi być niewolnikiem wszystkich. Bo nawet Syn…continue reading →
Co Jest Ważniejsze? Umiejętności Twarde Czy Umiejętności Miękkie?

Co Jest Ważniejsze? Umiejętności Twarde Czy Umiejętności Miękkie?

Umiejętności twarde Podobnie jak sprzęt komputerowy są zewnętrzne, widoczne dla wszystkich lub łatwo wyczuwalne, na przykład: Poziom inteligencji, inteligentny czy nie; Wiedza zawodowa, taka jak technologia komputerowa i doświadczenie biznesowe; Umiejętność analizy logicznej, czy myślenie jest dokładne, a rozumowanie rygorystyczne; Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, czy mają ogólny obraz sytuacji, czy potrafią uchwycić kluczowe punkty problemów itp. Techniki zarządzania, takie jak planowanie, zarządzanie i koordynacja. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne aspekty umiejętności twardych: poziom intelektualny i umiejętności zawodowe, które są powszechnie określane jako „załatwianie spraw”. Umiejętności miękkie Podobnie jak oprogramowanie, są wewnętrzne, niewidoczne…continue reading →
15 Cech Inteligencji Emocjonalnej

15 Cech Inteligencji Emocjonalnej

  Co to jest emocjonalna inteligencja? Inteligencja emocjonalna (znana również jako iloraz emocjonalny lub EQ) to jeden z najbardziej wpływowych pomysłów w biznesie ostatnich lat. Chodzi o to, że zdolność menedżerów do rozumienia i kontrolowania emocji własnych i osób wokół nich determinuje lepsze wyniki biznesowe. Model składa się z Innymi słowy, inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych własnych i innych oraz wykorzystywania tych informacji do rozwiązywania problemów i regulowania zachowania. W pewnym sensie inteligencja emocjonalna wiąże się ze zdolnością rozumienia, kontrolowania i wykorzystywania emocji. pięć wymiarów: Emocjonalność Towarzyskość Dobre samopoczucie Samokontrola Inni…continue reading →
10 Umiejętności Twardych I 5 Umiejętności Miękkich Będzie Najbardziej Potrzebnych Pracodawcom W 2020 R.

10 Umiejętności Twardych I 5 Umiejętności Miękkich Będzie Najbardziej Potrzebnych Pracodawcom W 2020 R.

LinkedIn, biznesowa platforma społecznościowa, przeprowadziła ankietę, w której przeanalizowano umiejętności miękkie i twarde, których najbardziej potrzebują osoby poszukujące pracy do 2020 roku. umiejętności, które osoby poszukujące pracy powinny posiadać do 2020 roku. 10 najlepszych twardych umiejętności Edytuj ten szablon 5 najlepszych umiejętności miękkich Edytuj ten szablon Umiejętności twarde a umiejętności miękkie Twarde umiejętności  są zwykle nabywane poprzez edukację lub specjalne szkolenie. Obejmują one umiejętności, takie jak korzystanie z określonego sprzętu, oprogramowania lub innych narzędzi. Umiejętności miękkie  są często postrzegane jako cechy charakteru, które ludzie rozwijają przez całe życie, takie jak te potrzebne do komunikowania się z…continue reading →
Cechy Niskiej Inteligencji Emocjonalnej

Cechy Niskiej Inteligencji Emocjonalnej

„Bez wątpienia inteligencja emocjonalna jest rzadsza niż inteligencja książkowa, ale moje doświadczenie mówi, że w rzeczywistości jest ważniejsza w tworzeniu lidera. Po prostu nie możesz tego zignorować.” – Jack Welch, prezes GE, przemawia do Wall Street Journal Oznaki niskiej inteligencji emocjonalnej Edytuj ten szabloncontinue reading →