Co to jest emocjonalna inteligencja?

Inteligencja emocjonalna (znana również jako iloraz emocjonalny lub EQ) to jeden z najbardziej wpływowych pomysłów w biznesie ostatnich lat. Chodzi o to, że zdolność menedżerów do rozumienia i kontrolowania emocji własnych i osób wokół nich determinuje lepsze wyniki biznesowe.

Model składa się z Innymi słowy, inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych własnych i innych oraz wykorzystywania tych informacji do rozwiązywania problemów i regulowania zachowania. W pewnym sensie inteligencja emocjonalna wiąże się ze zdolnością rozumienia, kontrolowania i wykorzystywania emocji. pięć wymiarów:

 • Emocjonalność
 • Towarzyskość
 • Dobre samopoczucie
 • Samokontrola
 • Inni

Te komponenty składają się z 15 podkomponentów:
Emocjonalność

 • Cecha Empatia
 • Percepcja emocji
 • Ekspresja emocji
 • Relacje

Towarzyskość

 • Zarządzanie emocjami
 • Pewność siebie
 • Świadomość społeczna

Dobre samopoczucie

 • Poczucie własnej wartości
 • Cecha optymizmu
 • Cecha szczęście

Samokontrola

 • Regulacja emocji
 • Sterowanie impulsowe
 • Radzenia sobie ze stresem

Inni

 • Zdolność adaptacji
 • Automotywacja