„Bez wątpienia inteligencja emocjonalna jest rzadsza niż inteligencja książkowa, ale moje doświadczenie mówi, że w rzeczywistości jest ważniejsza w tworzeniu lidera. Po prostu nie możesz tego zignorować.”

– Jack Welch, prezes GE, przemawia do Wall Street Journal

Oznaki niskiej inteligencji emocjonalnej

Signs of Low Emotional Intelligence