LinkedIn, biznesowa platforma społecznościowa, przeprowadziła ankietę, w której przeanalizowano umiejętności miękkie i twarde, których najbardziej potrzebują osoby poszukujące pracy do 2020 roku. umiejętności, które osoby poszukujące pracy powinny posiadać do 2020 roku.

10 najlepszych twardych umiejętności

The soft skills employers will need most in 2020

5 najlepszych umiejętności miękkich

Umiejętności twarde a umiejętności miękkie

Twarde umiejętności  są zwykle nabywane poprzez edukację lub specjalne szkolenie. Obejmują one umiejętności, takie jak korzystanie z określonego sprzętu, oprogramowania lub innych narzędzi.

Umiejętności miękkie  są często postrzegane jako cechy charakteru, które ludzie rozwijają przez całe życie, takie jak te potrzebne do komunikowania się z innymi lub rozwiązywania problemów. Innymi słowy, umiejętności twarde można zdefiniować jako posiadaną wiedzę techniczną, podczas gdy umiejętności miękkie można zdefiniować jako cechy behawioralne w miejscu pracy.