Czym jest myślenie projektowe? Dlaczego nadal jest tak ważny w 2020 roku?

Myślenie projektowe ma rdzeń zorientowany na ludzi. Zachęca organizacje do skupienia się na ludziach, dla których tworzą, co doprowadzi do lepszych produktów, usług i procesów wewnętrznych.

Korzystając z myślenia projektowego, podejmujemy decyzje w oparciu o to, czego faktycznie chcą potencjalni konsumenci, zamiast polegać wyłącznie na dowodach z przeszłości. Tak więc, kiedy siadasz, aby stworzyć rozwiązanie dla potrzeby biznesowej, pierwszym pytaniem zawsze powinno być, jaka jest ludzka potrzeba za tym?

Ta infografika skupia się na pięciostopniowym modelu Design Thinking zaproponowanym przez Hasso-Plattnera, które są wymienione poniżej:

  • empatyzować,
  • Zdefiniuj problem),
  • Pomysł,
  • Prototyp,
  • i Test.