Jeśli nie masz celów w swoim życiu, w zasadzie idziesz z prądem. To naprawdę może cię zrelaksować na krótką metę, ponieważ nie musisz się martwić podejmowaniem trudnych decyzji i odpuść sobie. Niestety na dłuższą metę może to być dość ryzykowne. Jeśli później zdecydujesz, że chcesz iść gdzie indziej, zmiana kierunku może być znacznie trudniejsza niż wtedy, gdy byłeś u steru od samego początku.

Dlaczego wyznaczamy sobie cele?

Wyznaczanie celów to cenny sposób na ugruntowanie pożądanej kariery. Zdecydujesz, jak wykorzystać czas i zasoby, aby poczynić postępy, wyznaczając cele i wytyczając prostą ścieżkę, jak się tam dostać. Trudno jest zdecydować, jakie prace chcesz zastosować, kamienie milowe lub inne osiągnięcia, które chcesz osiągnąć bez celów.

Wyznaczanie celów obejmuje opracowanie planu działania, którego celem jest motywowanie i prowadzenie osób lub zespołów w kierunku ich realizacji, który może być kierowany przez kryteria wyznaczania celów, takie jak standardy SMART.

Co to jest SMART?

SMART to akronim, który oznacza określony, mierzalny, osiągalny, istotny i oparty na czasie. Każdy element struktury SMART współpracuje ze sobą, aby stworzyć cel, który jest starannie zaplanowany, jasny i możliwy do śledzenia.