Mentalny mechanizm przechowywania w pamięci przedmiotów takich jak doświadczenia, nazwiska, spotkania, adresy, numery telefonów, wykresy, opowiadania, wiersze, zdjęcia, wykresy, wykresy, fakty, muzyka lub inna wiedza wizualna, słuchowa lub operacyjna w celu późniejszego przywołania przedmiotów, oraz tak więc akt zapamiętywania czegoś jest zapamiętywaniem.

Chociaż próby konserwacyjne mogą być przydatne do zapamiętywania materiału przez ograniczony

okres czasu (rodzaj uczenia się przez powtarzanie, podobny do uczenia się na pamięć).

Korzystanie z fragmentowania, procesu, w którym dana osoba klasyfikuje dane, które próbuje zapamiętać, na klasy, jest kolejnym pomocnym sposobem na poprawę zapamiętywania. Na przykład osoba, która chce zapamiętać długą sekwencję liczb, podzieli ją na trzy części, pomagając im przypomnieć sobie więcej liczb.

Podobnie, tak wiele numerów telefonów jest zapamiętywanych w Ameryce Północnej, dzieląc je na trzy części:

  • numer kierunkowy,
  • poprzedzony trzycyfrową liczbą,
  • i czterocyfrowy numer.