Historia Użytkownika Jest Zgodna Z Przypadkiem Użycia?

Googlując po Internecie, Agile Sages uważa, że ​​przypadki użycia i historyjki użytkowników to dwie różne rzeczy: Mike Cohn:  Historie użytkowników to nie przypadki użycia Alistair Cockburn:  Historia użytkownika jest dla przypadku użycia, tak jak gazela jest dla altany Extreme Programming.org:  Historyjki użytkownika służą ...
Read More