Recykling może zapobiegać marnowaniu potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie świeżych surowców, zmniejszając w ten sposób: zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza (spalanie) i zanieczyszczenie wody (wysypisko śmieci). Jest to zarówno proces przekształcania materiałów odpadowych w nowe materiały i przedmioty, jak i jest alternatywą dla „tradycyjnej” utylizacji odpadów, oszczędzając materiały i przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W rzeczywistości można zastosować różne strategie recyklingu, aby pobudzić: środowisko, ekonomię, rozwój odnawialny i jednocześnie powstrzymać zanieczyszczenia oceanów.

Co można poddać recyklingowi?

Materiały, które można poddać recyklingowi, obejmują różne rodzaje szkła, papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, opon, tekstyliów, baterii i produktów elektronicznych. Ponowne wykorzystanie kompostu lub innych odpadów ulegających biodegradacji, takich jak żywność lub odpady ogrodowe, jest również formą recyklingu. Materiały do ​​recyklingu są albo wysyłane do domowych centrów recyklingu, albo wydobywane z koszy na śmieci przy drodze, sortowane, czyszczone i przetwarzane na nowe materiały dla nowych produktów.

Na świecie wytworzono wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić wszystkich, tj. około 1,3 miliarda ton żywności jest marnowane lub niewykorzystane (jedna trzecia całej wyprodukowanej żywności), co kosztuje światową gospodarkę nawet 940 miliardów dolarów rocznie. Oto kilka szokujących faktów na temat marnowania żywności:

  • Ponad 1/3 całej światowej żywności marnuje się.
  • Światowe nadwyżki żywności są warte 1 bilion dolarów na całym świecie i 1,3 biliona ton.
  • Prawie miliard głodujących ludzi na całym świecie mógłby być żywiony mniej niż jedną piątą żywności marnowanej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie.
  • W regionie większym niż Chiny uprawia się żywność, której nigdy nie spożywano.
  • 25% światowych dostaw świeżej wody jest wykorzystywane do produkcji plonów, które nigdy nie są konsumowane.
  • W większości krajów rozwijających się ponad połowa marnowanej żywności powstaje w domu.