Tematem Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2020 jest bioróżnorodność. W odpowiedzi na niedawne wybuchy różnych katastrof ekologicznych, plagi szarańczy z Afryki, a także pożary lasów w Amazonii, Indonezji, Rosji, Syberii, Australii i innych okolicznych obszarach, globalna epidemia nie ustała, co wskazuje, że ekosystemy to nie tylko ściśle związane z przetrwaniem człowieka, ale także czekają na ciężką próbę.

  • Czym dokładnie jest bioróżnorodność?
  • Jaki jest wpływ zmniejszonej bioróżnorodności na ludzi?
  • Dlaczego została uznana przez ONZ za najważniejszą kwestię roku?

Znaczenie bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna od dawna dostarcza ludziom pożywienia, lekarstw, materiałów budowlanych, odzieży, materiałów chemicznych i różnorodnych substancji życiowych, dostarczają im wszelkiego rodzaju organizmy, ludzie cieszą się różnorodnością wartości i wyników, jakie niesie bioróżnorodność.

Co więcej, gdy w ekosystemie jest więcej gatunków, jest mniej prawdopodobne, że ekosystem ulegnie znaczącym zmianom środowiskowym ze względu na zmianę kilku gatunków, a zachowanie różnorodności biologicznej może utrzymać stabilność i równowagę ekosystemu.

Okazuje się, że cała woda, żywność i lekarstwa, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu, są faktycznie wspierane i zapewniane przez bioróżnorodność.

Infographic template: What World's Species Are Facing Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)