Czasami podczas tworzenia możemy potrzebować zaprojektować z określonymi jednostkami. W narzędziu do projektowania Visual Paradigm Online możemy zmienić jednostkę jako punkty (pt), cale(“) i milimetry (mm).

Jak zmienić jednostki na diagramie?

W narzędziu do projektowania możemy zmienić jednostkę projektu poprzez Widok -> Jednostki -> Punkty / Cale / Milimetry.

Widzimy wtedy, że jednostka rozmiaru zmienia się zgodnie z ustawieniem.