Ponieważ wypadki drogowe są jedną z głównych przyczyn zgonów w wielu miastach, bezpieczeństwo na drogach ma pierwszorzędne znaczenie. Ponieważ liczba samochodów na naszych autostradach rośnie z każdą mijającą godziną, ważne jest, aby wszyscy zwracali uwagę na ruch uliczny oraz uczyli się i przestrzegali wszystkich przepisów bezpieczeństwa drogowego.

Kluczowe fakty dotyczące wypadków drogowych według WTO:

  • Około 1,35 miliona ludzi umiera każdego roku w wyniku wypadków drogowych.
  • Wypadki drogowe kosztują większość krajów 3% ich produktu krajowego brutto.
  • Ponad połowa wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych dotyczy niechronionych użytkowników dróg: pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
  • 93% ofiar śmiertelnych na drogach na świecie ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach, mimo że kraje te mają około 60% pojazdów na świecie.
  • Wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci dzieci i młodych dorosłych w wieku od 5 do 29 lat.
  • Każdego roku życie około 1,35 miliona ludzi zostaje ucięte w wyniku wypadku drogowego.
  • Od 20 do 50 milionów więcej ludzi doznaje urazów innych niż śmiertelne, a wiele z nich doznaje niepełnosprawności w wyniku urazu.

Crossroad Safety

Poznaj ryzyko i podejmij działania, aby chronić swoje zdrowie i bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czy jesteś w drodze w kraju, czy za granicą. Chcesz zebrać wyniki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i podzielić się swoim pomysłem w ładnej prezentacji? Przyjmij fajny szablon infografiki i utwórz go w kilka minut.