Jakość wody zależy od obecności i ilości zanieczyszczeń, od czynników fizycznych/chemicznych, takich jak pH i przewodnictwo, od ilości soli i składników odżywczych. Na wszystkie te czynniki w dużym stopniu wpływają ludzie, ponieważ odprowadzają ścieki do wody i dodają do wody różne substancje i zanieczyszczenia, które nie występują naturalnie.

Woda jest niezbędna do podtrzymania życia, a zadowalające (odpowiednie, bezpieczne i dostępne) zaopatrzenie musi być dostępne dla wszystkich. Poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej może przynieść wymierne korzyści dla zdrowia. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jakość wody pitnej była tak bezpieczna, jak to tylko możliwe.

Czysta woda  jest ogólnie definiowana jako woda wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Obejmuje to zanieczyszczenia zagrażające zdrowiu (np. bakterie chorobotwórcze, toksyczne metale) oraz zanieczyszczenia, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, ale mogą powodować nieprzyjemną wodę pitną (na przykład zły smak z powodu wysokiej zawartości żelaza).

Drinking Water Infographic

Jak sprawdzić jakość wody?

W celu określenia jakości wody jednostka certyfikująca pobiera próbki; niewielka ilość wody w pożywce, którą można ocenić w laboratorium. Laboratorium testuje różne czynniki w tych próbkach, aby sprawdzić, czy spełniają one normy jakości wody, tj. ilość bakterii z grupy coli; są to wskaźniki jakości wody pitnej. Lub stężenie niektórych zanieczyszczeń i innych substancji, takich jak czynniki eutrofizacji.