Możesz wykonać kopię dokumentu w Visual Paradigm Online. Spowoduje to zduplikowanie pliku dokumentu, dzięki czemu można go edytować bez zmiany oryginalnego dokumentu.

Możesz zduplikować swój dokument w przestrzeni roboczej Visual Paradigm, klikając przycisk z wielokropkiem obok nazwy dokumentu i wybierając duplikat z menu podręcznego.

Zduplikuj dokument

Następnie pojawi się okno dialogowe, w którym możesz określić nazwę zduplikowanego dokumentu. Kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć duplikat diagramu.

Jeśli nie widzisz tutaj swojego dokumentu, wprowadź nazwę dokumentu w polu Wyszukaj, a następnie kliknij Wyszukaj.