Ciągłe uczenie się jest siłą napędową, która prowadzi nas do pełnego i satysfakcjonującego życia. To otwiera nowe drzwi, stwarza ekscytujące możliwości i pomaga nam rozwiązywać napotykane trudności. Wzmacnia również naszą pewność siebie i nadaje sens życiu.

„Kiedy przestajesz się uczyć, zaczynasz umierać” – Albert Einstein

Wiele osób uważa, że ​​uczenie się jest koniecznym zadaniem, a nie okazją do czerpania przyjemności lub nauki. W rzeczywistości, aby nauczyć się inteligentniej uczyć, najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego nastawienia i dobrej motywacji.

Można powiedzieć, że nie potrafię „zmusić się” do zachowania właściwej postawy. W tym momencie powinieneś unikać uczenia się. Nawet jeśli zmusisz się do nauki, efekty nie będą dobre, bo dobra motywacja to podstawa efektywnej nauki. Jak więc możemy rozwijać motywację do bycia mądrzejszymi i bardziej aktywnymi uczniami?

Oto parę sugestii:

  • Kiedy nauczyciel mówi, zwracaj uwagę i unikaj rozpraszania się. Ćwicz aktywne słuchanie. Skoncentruj się na tym, co mówią inni i rób notatki własnymi słowami.
  • Zaplanuj i zdobądź szeroki zakres kompetencji i umiejętności, których możesz użyć, aby zarabiać na życie, ulepszać swoje życie i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.
  • Wzbogać się i buduj poczucie własnej wartości i pewność siebie
  • Poprawa swojego życia to pozytywny cykl, który zachęca do tempa twojego planu uczenia się przez całe życie
  • Zwiększaj swoją wiedzę, poszerzaj horyzonty i rozwijaj własne wartości
  • Trenuj swój umysł, popraw wytrwałość i cierpliwość oraz rozwijaj zainteresowanie