Po zakończeniu projektowania możemy wybrać zapisanie w innej lokalizacji, takiej jak VP Online i dysk Google. Czasami możemy zapomnieć, gdzie jest plik, tak że nie możemy go znaleźć. W takim przypadku lista „ Ostatnio zapisane diagramy ” może wymagać określenia miejsca umieszczenia pliku projektu. W tym artykule dowiesz się, co to jest.

Jak znaleźć historię zapisu moich artefaktów?

Po kliknięciu ostatnio zapisanych diagramów w sekcji Moje dokumenty mamy następującą tabelę.

Znajdź Historię Zapisu Moich Artefaktów

Składowanie

Pamięć reprezentuje lokalizację zapisanego projektu, w tym VP Online, Dysk Google, urządzenie i przeglądarkę.
W rzeczywistości są to wybory, które możemy wybrać, zapisując naszą pracę.

Projekt

Projekt w tabeli reprezentuje Projekt w naszym obszarze roboczym, więc pojawia się tylko wtedy, gdy praca jest zapisana w VP Online.
Ponieważ ta tabela zawiera listę wszystkich naszych zapisanych prac razem, możemy znaleźć projekty, do których te prace należą.

Otwórz dzieło

Aby praca została zapisana na VP Online, na dysku Google lub w pamięci przeglądarki , wystarczy kliknąć, aby ją otworzyć.

Jeśli artefakt jest zapisany na urządzeniu lokalnym , kliknięcie go spowoduje wyświetlenie monitu o przesłanie pliku artefaktu z urządzenia lokalnego w celu jego otwarcia.