Wiele osób tradycyjnie wierzyło, że ich płeć jest męska lub żeńska. Tożsamości te są zwykle związane z płcią osoby przy urodzeniu. Zawsze jednak istniały pewne osoby, które uważają, że ich tożsamość nie jest tradycyjnie związana z płcią, z którą się w ten sposób urodzili. Wszyscy są osobami transpłciowymi, a niektórzy z nich nie myślą o sobie jako o mężczyznach lub kobietach.

Osoby, których płeć nie jest płci męskiej lub żeńskiej, używają wielu różnych terminów do opisania siebie, z których  niebinarne  jest jednym z najczęstszych. Inne terminy to:  genderqueer ,  agend ,  bigender i inne. Żaden z tych terminów nie oznacza dokładnie tego samego – ale wszystkie odnoszą się do doświadczenia płci, która nie jest po prostu męska lub żeńska.

Masz więcej faktów i pomysłów związanych z tym tematem? Chcesz podzielić się swoimi opiniami i odkryciami. Wybierz szablony wstępne i podsumuj swoje informacje.

Genderqueer Infographic