Nie można zaprzeczyć, że umiejętności czytania dzieci są bardzo ważne dla ich postępów w nauce, pracy i życiu. Czytanie jest również zabawą i pomysłową aktywnością dla dzieci. Otwiera przed nimi drzwi do wszelkiego rodzaju nowych światów! Czytanie stymuluje część mózgu dziecka do rozwoju i większej aktywności, co może wzbogacić jego słownictwo i rozumienie. Poprzez czytanie dzieci rozwijają empatię, budują pewność siebie i rozwijają wyobraźnię.

„ Jeśli chcesz, aby Twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek. 

– Alberta Einsteina

Oto dziesięć najważniejszych korzyści płynących z czytania dla dzieci:

  • Czytanie otwiera przed dziećmi nowe światy
  • Czytanie jest rodzajem ćwiczenia dla ich umysłu, dzięki któremu uczą się szybciej i myślą mądrzej!
  • Czytanie może poprawić ich koncentrację i dyscyplinę
  • Czytanie pokazuje dzieciom, jak rozumieć otaczający ich świat
  • Czytanie może rozwijać słownictwo i umiejętności językowe
  • Czytanie może pobudzać kreatywność dziecięcej wyobraźni.
  • Czytanie pomaga pielęgnować życzliwość u dzieci.
  • Czytanie promuje i pielęgnuje uczenie się przez całe życie
  • Czytanie to świetny sposób na wspólne spędzanie czasu i rozwijanie szczególnej więzi z rodziną.
  • Czytanie może poprawić wyniki w nauce dzieci

How Reading Helps Children Infographic