W Internecie możemy znaleźć różne informacje. Podczas tworzenia możemy czerpać odniesienia z treści internetowych, a także udostępniać naszym czytelnikom dalsze lektury. Spróbuj dodać link do swojego Flipbooka, aby pokazać je w bardziej przejrzysty sposób! W tym artykule pokażemy, jak dodać link w kilku krokach.

Jak dodać łącze internetowe do swojego flipbooka

Jak dodać łącze internetowe do swojego flipbooka

W Kreatorze Flipbooków wybierz treść, do której chcemy wstawić łącze, a następnie kliknij przycisk Interakcja na pasku narzędzi kontekstowych.

Istnieje kilka rodzajów interakcji, które możemy wybrać, aby dodać Flipbook.
W tym artykule klikamy łącze internetowe , aby wstawić łącze do kontekstu.

Wprowadź adres URL strony, do której chcesz utworzyć link.
Możemy zaznaczyć „ Otwórz w nowym oknie ”, jeśli chcemy otworzyć link w osobnym oknie lub karcie przeglądarki.

Po zapisaniu i zaktualizowaniu Flipbooka możemy otworzyć link klikając w edytowaną treść tekstową.