Czy po skończeniu broszury przez flipbook makera chcesz uatrakcyjnić jej wygląd? Dodanie animacji do zdjęcia to dobry sposób na zrobienie tego. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

Jak dodać animację do zdjęcia

Przede wszystkim kliknij ikonę na dole edytora, aby otworzyć oś czasu animacji.
(Kliknij jeszcze raz, jeśli chcesz je zamknąć)

Następnie wybierz zdjęcie, które chcesz edytować, i wybierz dla niego animację.
Po najechaniu myszką na ikony pojawi się podgląd na żywo wybranego zdjęcia.

W przypadku większości animacji możemy kliknąć kółko, aby uzyskać więcej opcji, takich jak kierunek ruchu.

Po dodaniu animacji możemy ją znaleźć na osi czasu. Edytuj jego długość, aby kontrolować prędkość animacji.

Kliknij przycisk Odtwórz powyżej i odtwórz animację.

Wskazówki dotyczące dodawania animacji

Istnieje kilka umiejętności, których możesz użyć podczas dodawania animacji:

  1. Po wybraniu wielu zdjęć możesz dodać animację w tym samym miejscu na osi czasu.
  2. Możesz także dodać animację do zdjęć w kolażach.