Chociaż PDF jest bardzo powszechnie używanym formatem plików, nadal musimy używać innego formatu w różnych sytuacjach. Dzięki konwerterowi plików PDF na Word firmy VP Online możemy przeprowadzić konwersję w kilku krokach!

Konwertuj PDF na dokument MS Word

W naszym obszarze roboczym możemy przejść do Aplikacje – PDF, a następnie kliknąć „ Konwertuj PDF na ” w obszarze Narzędzia .

Prześlij plik PDF na stronę, a następnie wybierz format, na który zamierzamy przekonwertować nasz plik PDF.
Tutaj wybieramy docx , aby przekonwertować go jako dokument MS Word .

Konwerter pdf na słowo online rozpocznie konwersję, klikając przycisk Konwertuj .
Przekonwertowany dokument zostanie automatycznie pobrany do naszego systemu.

Teraz możemy go otworzyć i edytować w programie Microsoft Word .