100% skumulowany wykres słupkowy jest typem wykresu programu Excel przeznaczonym do wyświetlania względnych wartości procentowych wielu serii danych na skumulowanym słupku, gdzie suma (skumulowana) skumulowanych słupków zawsze wynosi 100%. Wykres słupkowy skumulowany na 100% może pokazywać stosunek części do całości przez pewien okres czasu. Łatwe tworzenie wykresów za pomocą Visual Paradigm Online. W tym filmie możesz zobaczyć, jak utworzyć wykres kolumnowy i liniowy w VP Online .

Kroki są następujące:

  1. Kliknij panel wykresów po lewej stronie i wybierz 100% skumulowany wykres kolumnowy
    Jak stworzyć 100% skumulowany wykres kolumnowy?
  2. Przeciągnij wykres na płótno i dostosuj rozmiar
  3. Kliknij panel z wykresami po prawej stronie i wybierz edytuj dane
  4. Zastąp stare dane własnymi danymi
  5. Edytuj styl wykresu, w tym kolor i czcionkę wykresu
  6. Sfinalizuj swój wykres i zapisz

Szukasz przykładu 100% skumulowanego wykresu kolumnowego? Kliknij paradygmat wizualny online !!!


(Roczna sprzedaż samochodów na całym świecie (2017-2020) | 100% skumulowany wykres kolumnowy)

(Nawyki picia według wieku | 100% skumulowany wykres kolumnowy)

(Wybór studentów | 100% skumulowany wykres kolumnowy)