100% skumulowany wykres słupkowy jest typem wykresu programu Excel, który służy do przedstawiania względnych proporcji wielu zestawów danych przez układanie słupków, gdzie suma (skumulowana) każdego słupka skumulowanego wynosi zawsze 100%. W tym filmie nauczysz się tworzyć 100% skumulowany wykres słupkowy w zaledwie kilku krokach!!! Czy chciałbyś teraz wypróbować również inny wykres? Kliknij paradygmat wizualny online !

Kroki tworzenia wykresu są następujące;

  1. Kliknij „Wykres” i wybierz „100% skumulowany wykres kołowy”
    Jak Stworzyć W 100% Skumulowany Wykres Promieniowy?
  2. Po przeciągnięciu do canva możesz kliknąć „edytuj dane” z prawego panelu
  3. Zastąp dane szablonu swoimi własnymi
  4. Edytuj styl wykresu (kolor/czcionka/rozmiar czcionki)

Czy chcesz stworzyć własny, w 100% skumulowany wykres kołowy? Kliknij tutaj ! Możesz też wypróbować poniższą próbkę.

Zarządzanie odpadami stałymi 100% skumulowany wykres promieniowy

Wskaźnik utylizacji żywności 100% skumulowany wykres promieniowy

Najczęściej używane wizualizacje 100% skumulowany wykres promieniowy