Wykres motylkowy to rodzaj wykresu słupkowego używanego do jednoczesnego porównywania dwóch zestawów danych. Ten typ wykresu przedstawia dane jako dwa poziome słupki z tą samą osią x pośrodku, co jest przydatne podczas porównywania dwóch zestawów danych do celów porównawczych. Łatwe tworzenie wykresów za pomocą Visual Paradigm Online. W tym filmie możesz zobaczyć, jak stworzyć wykres motylkowy w VP Online .

Kroki są następujące:

  1. Kliknij panel wykresów po lewej stronie i wybierz wykres motylkowy
    Jak stworzyć wykres motylkowy?
  2. Kliknij panel z wykresami po prawej stronie i wybierz edytuj dane
  3. Zastąp stare dane własnymi danymi
  4. Możesz także przeciągnąć pasek danych, aby dostosować dane
  5. Edytuj styl wykresu, w tym kolor i czcionkę wykresu
  6. Sfinalizuj swój wykres i zapisz

Szukasz przykładu 100% skumulowanego wykresu kolumnowego? Kliknij paradygmat wizualny online !!!

Wykres motylkowy stosunku płci

Rozkład populacji na wykresie motylkowym w USA

Wykres motylkowy dystrybucji pracowników firmy