Udostępniając swój flipbook z innymi, możesz włączyć lub wyłączyć innych, aby pobrać PDF swoich prac. Stwórz swój flipbook łatwo z Visual Paradigm Online . W tym filmie możesz zobaczyć, jak skonfigurować opcję pobierania.

Kroki, aby wyłączyć opcję pobierania, są następujące:

  1. Potwierdź, czy opcja pobierania jest włączona
  2. Jeśli tak, wróć do panelu flipbooka i kliknij „ustawienie”
  3. Kliknij, aby odznaczyć „pokaż przycisk pobierania PDF na pasku sterowania
  4. Opcja pobierania powinna być wyłączona
    Jak wyłączyć pobieranie plików PDF do Flipbooka?