PDF jest powszechnie używany w różnych aplikacjach lub urządzeniach. Gdy stwierdzimy, że występują błędy w kolejności stron, potrzebujemy pomocy narzędzi, aby je naprawić. W takim przypadku edytor PDF Visual Paradigm Online może pomóc w przeorganizowaniu.

Zmień układ stron w pliku PDF

W edytorze PDF możemy nacisnąć przycisk „Strona” i wyraźnie wyświetlić podgląd wszystkich stron.

Strony w edytorze są wyświetlane poziomo, podobnie jak podgląd po prawej stronie.
Zmniejszanie może pomóc nam w ciągłym ich czytaniu.

Gdy chcemy edytować kolejność stron, wystarczy przeciągnąć i upuścić strony w żądane miejsce.

Jak zmienić układ stron w pliku PDF