Kiedy udostępniasz swój flipbook na swoim blogu, możesz chcieć wyświetlić określoną stronę, aby przekazać czytelnikom określone informacje. Nasz kreator flipbooków zapewnia opcję „rozpocznij od strony” w ustawieniu trybu osadzania. Obejrzyj ten samouczek, aby dowiedzieć się więcej!

Kroki są następujące:

  1. Kliknij, aby otworzyć ustawienie trybu osadzania
  2. Wybierz pożądaną „stronę startową” w wyskakującym panelu
  3. Wyświetl podgląd ustawień flipbooka na swoim blogu i sprawdź numer strony początkowej poniżej
    Jak określić stronę Flipbooka do otwarcia w trybie osadzania?
  4. Alternatywnie możesz również zmienić stronę początkową w zakładce ustawień obrazu okładki

Odnotowany; Jeśli chcesz zaznaczyć w miniaturze, że Twój flipbook jest „interaktywny”, zawsze możesz skorzystać z naklejki pod „panelem obrazu okładki”. Dodając naklejkę, czytelnik będzie bardziej zainteresowany kliknięciem w środku.

Czy chciałbyś wypróbować tę funkcję w naszym kreatorze flipbooków? Kliknij tutaj !!!