Do tworzenia książek w Visual Paradigm Online może być konieczne zaprojektowanie obrazów lub tekstów, które często będą przechodzić przez dwie strony. Dostępna jest funkcja łączenia stron, która umożliwia sklejenie dwóch stron razem, dzięki czemu można wyświetlić podgląd stron projektu obok siebie. Co zrobić, jeśli chcesz rozdzielić połączone strony? Oto szybki krok, dzięki któremu możesz podzielić dwie strony za pomocą jednego kliknięcia.

1. W środkowej części strony projektu zobaczysz szarą ikonę. Jest to ikona „Podział” , którą wystarczy kliknąć, aby podzielić dwie połączone strony.

2. Po kliknięciu strony zostaną automatycznie podzielone na dwie oddzielne strony. Jeśli chcesz połączyć te strony z powrotem, możesz ponownie kliknąć szarą ikonę na środku strony projektu.