Splajny zasięgu są bardzo podobne do wykresów powierzchniowych do wizualizacji danych. Główna różnica między nimi polega na tym, że drugi wykres przedstawia wartości osi Y jeden po drugim, podczas gdy pierwszy to wykres typu obszaru splajnu, który przedstawia wartości obu osi Y w czasie – niskie i wysokie. Łatwe tworzenie wykresów za pomocą Visual Paradigm Online . W tym filmie możesz zobaczyć, jak utworzyć wykres warstwowy splajnu zakresu w VP Online.

Kroki są następujące:

  1. Kliknij panel wykresów po lewej stronie i wybierz wykres pareto
    Jak utworzyć wykres obszarowy splajnu zakresu
  2. Przeciągnij wykres na płótno i dostosuj rozmiar
  3. Kliknij panel z wykresami po prawej stronie i wybierz edytuj dane
  4. Zastąp stare dane własnymi danymi
  5. Edytuj styl wykresu, w tym kolor i czcionkę wykresu
  6. Sfinalizuj swój wykres i zapisz

Szukasz próbki wykresu Pareto? Kliknij paradygmat wizualny online !!!

Paryż 7-dniowy zakres temperatur pływająca kolumna

Zakres sprzedaży w 2020 r. Wykres z pływającym słupkiem