Joint University Program Admissions System (JUPAS) to program i główna droga składania wniosków, mająca na celu pomoc studentom z wynikami egzaminu Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) w ubieganiu się o przyjęcie na studia licencjackie finansowane przez University Grants Committee (UGC) oraz Programy Associate Degree / Higher Diploma.

Kiedy studenci wybierają kursy za pośrednictwem JUPAS, muszą zrozumieć swoje umiejętności, zainteresowania i ambicje. Jednocześnie powinni również sprawdzić informacje o uczelni i przeanalizować swoje przyszłe perspektywy zawodowe.

  • Interes osobisty powinien być priorytetem  – Unikaj niechętnie podejmowania tematów, które nie są interesujące lub angażowania się w nieciekawą pracę w przyszłości
  • Dowiedz się, czy Twoje umiejętności spełniają wymagania wstępne na kurs  – Jeśli osobiste zainteresowania i umiejętności spełniają wymagania wstępne na kurs, uczniowie mogą naturalnie wybierać z pewnością; wręcz przeciwnie, jeśli osobiste zainteresowania i umiejętności nie spełniają w pełni warunków przyjęcia, wskazane jest rozważenie kursów o podobnym charakterze, aby zwiększyć szanse na zapisanie się na odpowiednie kursy.\
  • Zrozumieć „Przyjęcia ogólne” i „Przyjęcia na przedmioty”  – Wiele instytucji zmieniło wiele kursów z przyjęć ogólnych na „zapisy na przedmioty”, a poszczególne przedmioty można przyjmować zarówno poprzez „zapisy na dużą skalę”, jak i „zapisy na przedmioty”.
  • Wybór i ranking  – Studenci muszą dokładnie przestudiować informacje o kursach instytucji i dokonać najbardziej odpowiedniego wyboru i rankingu kursów.

JUPAS Preparation Infographic

Jednocześnie inne instytucje również aktywnie rozważają uznaniowe przyjmowanie kandydatów, którzy nie spełnili minimalnych wymagań wstępnych dla poszczególnych przedmiotów, ale osiągnęli dobre wyniki w innych przedmiotach. Studenci powinni zwracać większą uwagę na istotne informacje w celu dostosowania strategii selekcji.