Satysfakcja z pracy ogólnie odnosi się do postrzegania samej pracy i powiązanych z nią aspektów, w tym środowiska pracy, statusu pracy, stylu pracy, stresu związanego z pracą, wyzwań, wynagrodzenia, możliwości awansu, świadczeń dodatkowych, bezpieczeństwa pracy, relacji ze współpracownikami i przełożeni itp. Nie ulega wątpliwości, że niezadowoleni ze swojej pracy ludzie cierpią z powodu ich wyników w pracy, nie mówiąc już o jakości życia.

Znaczenie satysfakcji z pracy

Zadowolenie z pracy wpływa nie tylko na pracowników, ale także na firmy, z którymi współpracują. Niezadowoleni pracownicy mają do czynienia z niższą produktywnością, gorszymi wynikami oraz wyższymi wskaźnikami stresu i rotacji.

Kluczowe czynniki zwiększające satysfakcję z pracy

Ogólna satysfakcja pracowników z pracy jest wynikiem kombinacji czynników, a wynagrodzenie pieniężne jest tylko jednym z nich. Rolą kierownictwa w podnoszeniu satysfakcji pracowników z pracy jest zapewnienie, że środowisko pracy jest pozytywne, morale wysokie, a pracownicy mają zasoby potrzebne do wykonania przydzielonych zadań.

Czynniki wpływające na poziom zadowolenia z pracy to:

 • Środowisko pracy.
 • Uczciwa polityka i praktyka.
 • Organizacja ze świetlaną przyszłością.
 • Docenienie i szacunek.
 • Dobra pensja i pakiet wynagrodzenia
 • Perspektywa promocji.
 • Poczucie przynależności.
 • Poczucie bycia pod opieką.
 • Bezpieczeństwo i ochrona pracy.
 • Osobiste zainteresowania i hobby.
 • Szacunek od współpracowników.
 • Relacje z przełożonymi.
 • Rozwój kadry
 • Elastyczność i autonomia
 • Natura pracy.