Medytacja to metoda, w której dana osoba wykorzystuje technikę do trenowania koncentracji i świadomości oraz osiągania stanu jasności umysłu, psychicznego relaksu i stabilności — takiego jak uważność lub myśl o skoncentrowaniu się na określonym przedmiocie, myśli lub zachowaniu.

W praktyce uważności uczymy się powracać do chwili obecnej i pozostawać w niej bez osądzania, aby celowo zakotwiczyć się w tu i teraz.

Korzyści z medytacji

Medytacja może znacznie zmniejszyć stres, niepokój, depresję i ból. Ludzie mogą również używać medytacji do rozwijania innych korzystnych nawyków i uczuć, takich jak pozytywne emocje i poglądy, samodyscyplina, zdrowe wzorce snu, a nawet lepsza tolerancja na ból.

Oto niektóre korzyści płynące z mediacji:

  • Redukować stres.
  • Zarządzaj lękiem lub depresją
  • Promuj zdrowie emocjonalne.
  • Zwiększ samoświadomość.
  • Lepsze skupienie i koncentracja
  • Kontroluj ból
  • Może zmniejszyć utratę pamięci związaną z wiekiem.
  • Generuj życzliwość i więcej miłości.
  • Walcz z uzależnieniem

Meditation Infographic

Medytacja ma wiele skutków zdrowotnych, od fizycznych po psychologiczne i emocjonalne. Jeśli chcesz zwiększyć koncentrację, zmniejszyć stres, poradzić sobie z uzależnieniem, depresją lub przewlekłym bólem, sprawdź, czy to działa dla Ciebie.