„To naprawdę jasne, że najcenniejszym zasobem, jaki wszyscy mamy, jest czas”. – Steve Jobs

Co to jest oś czasu?

Oś czasu to sposób na graficzne przedstawienie serii wydarzeń w porządku chronologicznym. Niektóre harmonogramy są nawet rysowane proporcjonalnie do długości czasu, podczas gdy inne po prostu pokazują wydarzenia w kolejności. Pomaga lepiej zrozumieć historię, historię, proces lub dowolną inną formę sekwencji wydarzeń ułożonych w porządku chronologicznym i wyświetlanych wzdłuż linii (zwykle rysowanej od lewej do prawej lub od góry do dołu).

Główną funkcją osi czasu jest przekazywanie informacji o czasie w celu analizy lub prezentacji historii.

Jeśli oś czasu jest narysowana w skali, możemy przyjrzeć się odstępom czasu między różnymi zdarzeniami, aby określić, kiedy zdarzenie miało miejsce lub ma się wydarzyć, oraz dowiedzieć się, czy zdarzenia w tym okresie przebiegają według jakiegoś wzorca lub czy i jak wydarzenie jest rozłożone w tym okresie.

Czasami diagramy osi czasu są łączone z wykresami, aby pokazać zmiany danych ilościowych w czasie, a coraz częściej osie czasu są ilustrowane infografikami łączącymi tekst i obrazy graficzne w celu lepszej prezentacji.

Oś czasu jest przydatna do dokumentowania każdego rodzaju rozwoju, zapewniając łatwą do zrozumienia historię i pomagając widzom szybko zrozumieć przeszłość i bieżące wydarzenia. wyjaśnia, co wydarzyło się w pewnym okresie lub z konkretnym wydarzeniem (temat lub koncepcja, osoba itp.), zaczynając od najwcześniejszego wydarzenia i przechodząc do przodu w czasie.

Nonprofit Fundraising Timeline