Kiedy publikujesz i wyświetlasz podgląd flipbooka, możesz przechodzić między stronami flipbooka na jednej lub dwóch stronach, aby sprawdzić projekt i zawartość flipbooka.

Możesz przełączać się między trybem automatycznym, jednostronicowym lub dwustronicowym, naciskając przycisk trybu strony na dole podglądu.

Visual Paradigm Online obsługuje tryb automatyczny/pojedynczy/podwójny, ułatwiający nawigację i czytanie stron. Możesz skupić się na swoim projekcie, korzystając z trybu automatycznej/pojedynczej/podwójnej strony, który zapewnia bardziej przejrzystą perspektywę na bieżące dzieło.

Czytaj flipbooka w trybie pojedynczej/podwójnej strony