Możemy pomóc w utrzymaniu jak największej ilości odpadów poza składowiskami poprzez recykling, kompostowanie, ponowne użycie i rozwiązania w zakresie redukcji odpadów. Odwracając odpady z wysypisk, możemy czerpać korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. Oto główne znaki recyklingu dla 3 „R”:

Ponowne wykorzystanie lub zamówienia strategiczne mogą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, a właściwy recykling lub kompostowanie może znaleźć nowe zastosowania dla materiałów odpadowych. Wysyłanie materiałów na składowiska powoduje szkodliwe emisje metanu, a także jest droższą opcją.

3 „R dla lepszych środowisk”

Ograniczaj, używaj ponownie, poddaj recyklingowi — trzy „R” są ważną częścią zrównoważonego życia, ponieważ pomagają zmniejszyć ilość odpadów, które musimy wyrzucać.

To naprawdę proste!

  • Zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów.
  • Używaj ponownie przedmiotów tak często, jak to możliwe, przed ich wymianą.
  • Odzyskuj jak najwięcej.

Zastosowanie 3’r pomaga również zminimalizować przestrzeń potrzebną na składowiskach, na których składowane są odpady.

Recycling Signs Infographic