• Ciągły wzrost ładunków odpadów oznacza, że ​​znacznie wcześniej niż oczekiwano, wyczerpaliśmy pojemność składowiska. Dostępna powierzchnia składowisk nie przetrwa długo w wielu miastach, jeśli poziom odpadów będzie nadal rósł na obecnym poziomie. Zarządzanie miejskimi odpadami stałymi, odpadami budowlanymi, odpadami toksycznymi i tak dalej stało się bardzo pilne.

  Aby wymusić podejście 3R, wszyscy ludzie, społeczeństwa i organizacje powinny zrobić wszystko, co w ich mocy — ograniczać, ponownie wykorzystywać, przetwarzać.

  Te trzy terminy „R” są istotnym aspektem zrównoważonego życia, ponieważ mają na celu zminimalizowanie ilości śmieci, które musimy wyrzucić. Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling:

  To naprawdę proste!

  • Zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów.
  • Przed ich wymianą wykorzystaj je w jak największym stopniu.
  • Wszędzie, gdzie jest to możliwe, poddawaj recyklingowi przedmioty.

  Możemy podjąć działania, korzystając z koncepcji 3’R, aby zminimalizować przestrzeń potrzebną na składowiska do usuwania odpadów.

  Reduce Reuse Recycle Infographic