Rozmiar stron projektu można zmienić, przeciągając przycisk narzędzia strony, chwytając uchwyty na ich obwodzie lub wybierając/wprowadzając dokładny rozmiar na karcie Diagram panelu formatu.

  1. Podczas edycji projektu możesz kliknąć przycisk narzędzia w prawym górnym rogu, aby otworzyć narzędzie strony.

  2. Następnie możesz wybrać opcję Page Resizer, aby wyświetlić uchwyty na zewnętrznym obwodzie strony.

  3. Możesz użyć uchwytu u dołu i po prawej stronie dokumentu, aby zmienić rozmiar strony. Wybierz uchwyty na zewnętrznym obwodzie strony. Kliknij i przeciągnij jeden z tych uchwytów, aby zmienić rozmiar kształtu. Rogi umożliwiają zmianę rozmiaru zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Uwagi: Po przeciągnięciu uchwytów nowy dokładny rozmiar zostanie wyświetlony w zakładce Rozmieść panelu formatu. Nadal możesz zmienić rozmiar strony, wybierając lub wprowadzając dokładny rozmiar na karcie Rozmieść panelu formatu.