Rozmiar wszystkich kształtów można zmienić, przeciągając okrągłe niebieskie uchwyty na ich obwodzie lub wprowadzając dokładny rozmiar na karcie Rozmieść w panelu formatu. W tym filmie dowiesz się, jak zmienić rozmiar kształtu bez blokowania proporcji.

W przypadku niektórych elementów jego zachowanie zmiany rozmiaru jest wymuszane, aby zachować stosunek szerokości do wysokości, na przykład koło, które zachowuje swoje proporcje podczas zmiany rozmiaru (zawsze pozostaje kołem). Jeśli nie chcesz zachować ich proporcji, możesz spróbować zmienić rozmiar kształtu bez blokowania proporcji.

  1. Wybierz kształt, aby zobaczyć okrągłe niebieskie uchwyty na jego zewnętrznym obwodzie.

  2. Następnie możesz przejść do panelu ustawień, uporządkować i wyłączyć opcję „Proporcje ograniczeń”.

  3. Następnie zezwolisz na zmianę rozmiaru tego elementu po obu stronach. Kliknij i przeciągnij jeden z tych uchwytów, aby zmienić rozmiar kształtu. Rogi umożliwiają zmianę rozmiaru zarówno w poziomie, jak i w pionie.

    Zmień rozmiar kształtu bez blokowania proporcji