Kiedy czytamy diagram, możemy być zdezorientowani, także wtedy, gdy możemy dołączyć. W takim przypadku może się nałożyć na do niego stereotypu. W tym artykule dowiesz się, jak możemy to zrobić.

Jak to stereotyp?

Stereotyp jest zwykle umieszczany przed podpisem znajomych.
Należy umieścić je w rożnych usługach, aby bardziej czytelne, możemy wpisać  [Shift+Enter]  , jeśli chodzi o podział.

w wzajemnych stosunkach jasno wskazuje jego klasę. Może pojawić się na diagramie wiele razy z różną zawartością.
Dobre wykorzystanie stereotypu w dobry sposób na uczynienie bardziej zrozumiałym.