Podczas tworzenia diagramu zwykle występują różne typy elementów. Określenie typu może pomóc nam w lepszym wyświetlaniu diagramu.

Jak określić typ zadania

Weźmy na przykład diagram procesów biznesowych.

Po wybraniu zadania lub podprocesu widzimy Typ pod Panel-Style.
Domyślnym typem zadania jest „ Nieokreślone ”.

Wszystkie wybory są tam typem wybranego zadania. Po zmianie typu zmieni się również perspektywa zadania zgodnie z wyborem.

Inny sposób na określenie typu zadania

Powyższe służy do określenia typu wybranego zadania na diagramie.
Możemy również zmienić typ zadania w inny sposób. Tym razem domyślny typ zostanie zmieniony bezpośrednio

Po wybraniu małego trójkąta w prawym dolnym rogu zadania w bibliotece pojawi się pasek.
Widzimy, że jest tam jeszcze 8 ikon, które są takie same, jak opcje w opcji Panel-Style wspomniane powyżej.

Po wybraniu tego, którego potrzebujemy, zmieni się również ikona i domyślny typ.
Następnym razem, gdy klikniesz zadanie, otrzymamy zadanie z wybranym bezpośrednio typem.