Gdy publikujesz flipbook na platformach Visual Paradigm Online Flipbook Library, możesz łatwo udostępniać swój flipbook innym osobom. Po udostępnieniu flipbooka możesz również swobodnie sterować udostępnianiem lub przestać udostępniać flipbook.

Przestań udostępniać swój flipbook publicznie

  1. Możesz przejść do Workspace, Moje książki, aby uporządkować swój flipbook.

  2. Następnie wybierz flipbook, którego udostępnianie chcesz zatrzymać, i kliknij przycisk ustawień udostępniania, aby edytować ustawienie.

  3. W ustawieniach udostępniania możesz odznaczyć przycisk Udostępnij za pomocą społeczności, aby anulować udostępnianie flipbooka

    Przestań udostępniać flipbooki publicznie

Porady

Gdy przestaniesz udostępniać flipbooka, Twój flipbook nie pojawi się na platformach Visual Paradigm Online Flipbook Library, a inni nie będą mogli znaleźć Twojego flipbooka w Internecie.

Jeśli zmienisz zdanie, po prostu zaznacz przycisk Udostępnij za pomocą społeczności, aby ponownie udostępnić swój flipbook.