Co to jest schemat blokowy? Dlaczego jest to dla nas nadal aktualne?

Schemat blokowy to po prostu graficzna reprezentacja kroków. Pokazuje kroki w kolejności i jest szeroko stosowany do pokazania przepływu algorytmu, przepływu pracy lub procesu. Zazwyczaj schematy blokowe przedstawiają kroki jako różnego rodzaju pola ze strzałkami łączącymi je w kolejności. Schemat blokowy to jeden z najczęściej używanych diagramów, który reprezentuje algorytm, przepływ pracy lub proces, pokazując kroki w różnych polach i łącząc je w kolejności strzałkami. Możesz utworzyć schemat blokowy od podstaw lub zacząć bezpośrednio od szablonu schematu blokowego w naszym oprogramowaniu do schematów blokowych.

Kiedy rysować schemat blokowy?

Korzystanie ze schematu blokowego ma wiele zalet dla firm:

 • Pomaga wyjaśnić złożone procesy.
 • Identyfikuje kroki, które nie dodają wartości klientowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu, w tym opóźnienia; niepotrzebne przechowywanie i transport; niepotrzebna praca, powielanie i dodatkowe wydatki; awarie w komunikacji.
 • Pomaga członkom zespołu uzyskać wspólne zrozumienie procesu i wykorzystać tę wiedzę do zbierania danych, identyfikowania problemów, ukierunkowywania dyskusji i identyfikowania zasobów.
 • Stanowi podstawę do projektowania nowych procesów.

Schemat blokowy nauczania i uczenia się programowania

Podczas nauczania programowania dla początkujących ważne jest, aby uczniowie rozumieli, jak tworzyć schematy blokowe. Schemat blokowy to diagram, który wykorzystuje kształty, linie i strzałki do rozmieszczenia kroków. Jest to wizualny sposób przedstawiania danych wejściowych, wyjściowych, podejmowania decyzji i obliczeń w programie. Posiadanie schematu blokowego jako części kursu ma wiele zalet. Znajdź ich wartość edukacyjną i przydatne strategie, które mogą poprawić uczenie się.

 1. Ucząc się tworzenia schematu blokowego, najlepiej zacząć od prostego programu, który składa się tylko z kilku kroków. Najlepiej, jeśli procedura jest procesem liniowym, który nie zawiera rozgałęzień ani pętli. Ponadto zadanie powinno być znajome, aby uczniowie mogli uczyć się na podstawie doświadczenia.
 2. Gdy uczniowie zrozumieją podstawy tworzenia schematu blokowego, są gotowi do bardziej skomplikowanego zadania. Nadszedł czas na wprowadzenie programu obejmującego podejmowanie decyzji.
 3. Teraz, gdy uczniowie mają solidną wiedzę na temat tworzenia schematu blokowego, powinni dodać pętlę. Pętla powtarza zestaw instrukcji.

Schemat blokowy pomaga rozwinąć szereg umiejętności w klasie. Niektóre z tych umiejętności obejmują:

 • Zrozumienie, czym jest sekwencja.
 • Zrozumienie różnych etapów osiągania celu.
 • Zrozumienie powiązań między różnymi etapami i
 • Zrozumienie ostatecznego celu.

 

Visual Paradigm Online —  najlepsze bezpłatne narzędzie do tworzenia schematów blokowych dla uczniów, szkół i nauczycieli

Visual Paradigm Online is an impressive set of lightweight diagramming tools that support a wide range of visualization needs. It features an intuitive user interface and a variety of powerful free flow charting tools that make software design easy and require no learning curve.

Draw quickly and easily

Online drawing can be easy and fun. Here are some of the editing features included in our intuitive flowchart editor:

 • Drag and drop interface
 • Connectors attached (no separate apart)
 • Format Copier: Instant format copying
 • Keep a lib of shape patterns for reusability
 • Several hundreds of diagram templates

High-Quality Design

An array of powerful diagram tools are there to support you in creating stunning flowchart:

 • Position shape precisely with alignment guide
 • Include your own images, URL and text in diagrams
 • Full set of shape and line format options
 • Rotatable shapes
 • Group, align and distribute tools
 • Auto. form shape from text list

All-in-One Diagrammer

A full set of editing features are there to assist you in producing high quality result for use in your reports and presentations:

 • Alignment guide for precise positioning
 • Include images, URLs and text in diagrams
 • Formatting options for shapes and lines
 • Rotate shapes and text
 • Group, align and distribute shapes
 • Auto. create shape from text list

Design Collaboratively

Better teamwork with our team collaboration tools:

 • Collaborative cloud workspace
 • Projects and members management
 • Export and share diagrams: PNG, SVG, PDF and more
 • Single sign-on (SSO) integrations
 • Keep your drawing in Google Drive

Key features and benefits

Try it out for yourself. Just browse through the flowchart example below, then click “Open Diagram” to open and edit it. You’ll see for yourself that it’s everything we said it would be, and maybe even more.

 • Unlimited period of access
 • Unlimited number of diagrams
 • Unlimited number of shapes
 • Easy to use: Drag-and-drop based interface, Format Copier, etc.
 • Precise shape position with alignment guide
 • Rich formatting options – Shape and line formats, 40+ connector types, RTF caption, font options, shadow effect, etc
 • Great in printing or sharing: Export to PDF, PNG, JPG, and other formats.
 • Cross-platform online flowchart tool. Supports Windows, Linux and Mac OS X.
 • Save or share your flowcharts at anytime on your VP Online cloud workspace
 • Visio alternative that supports importing Visio drawing and stencil
 • Draw your own flowchart with custom shapes.
 • Szybko rozpocznij pracę, tworząc nowy schemat blokowy na podstawie wbudowanych szablonów
 • Łatwe wstawianie notatek, komentarzy, obrazów zewnętrznych i hiperłączy
 • Integracja z produktami MS: osadzaj diagram w programach Word i PPT i edytuj z łatwością.
 • Diagramy o wartości dodanej: Mapa myśli, Org. Wykres, plan piętra, UML, ERD, AWS, Google, Azure itp

Ale nie wierz nam na słowo

Wypróbuj sam ( tutaj ). Po prostu przejrzyj poniższe przykłady schematów blokowych i kliknij Otwórz diagram, aby otworzyć i edytować. Przekonasz się, że to wszystko, co mówimy, że jest, a może więcej.

 • Konserwacja komputera
 • Robienie tostów
 • Usługi medyczne
 • Proces aplikacji na uniwersytet
 • Przetwarzanie odpadów stałych
 • Odkurzacz
 • Wypożyczalnia samochodów
 • Obsługa klienta

Narzędzie schematu blokowego online