Wysyłanie jasnego, zwięzłego i poprawnego gramatycznie e-maila wydaje się łatwe. Prawda? Jednak wszyscy popełniamy błędy, niezależnie od tego, czy wysyłamy e-maile do współpracowników, czy pracowników zewnętrznych. W większości przypadków błędy te są niewielkie i można je szybko zapomnieć. Ale w innych przypadkach mogą być katastrofalne, np. tak jak nosimy poszarpaną spódnicę, aby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wysłanie dobrze napisanego e-maila to sposób na wyrażenie naszych poglądów i profesjonalizmu. Nie musimy być kolejnym Szekspirem, ale lepiej, jeśli napiszemy poprawny i sensowny e-mail. Oto kilka typowych, ale możliwych do uniknięcia błędów, które ludzie często popełniają w swoich e-mailach. W rzeczywistości przez większość czasu mogą nie mieć nic wspólnego z błędami gramatycznymi lub stylem pisania. Dla przykładów:

  1. Nieprawidłowa nazwa i/lub tytuły
  2. Wyślij e-mail do niewłaściwej osoby
  3. Odpowiedz lub przekaż do wszystkich, ale nie jest to naprawdę potrzebne
  4. Nie powitanie odbiorcy
  5. Zbyt formalne lub zbyt nieformalne
  6. Zawiera zbyt wiele danych osobowych

Infographic template: Top 5 Email Mistakes Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)