Korzystanie z siatki edytora podczas rysowania diagramu może pomóc w wyrównaniu kształtów i łączników. W tym filmie pokazano, jak korzystać z siatki edytora diagramów w Visual Paradigm Online.

Podczas edycji projektu możesz przejść do panelu ustawień, aby włączyć wyświetlanie siatki w edytorze. Możesz także dostosować rozmiar siatki, a także jej kolor.

Domyślnie na kanwie diagramu wyświetlana jest siatka o rozmiarze 10 punktów w kolorze jasnoszarym. I nie jest uwzględniany podczas drukowania diagramu lub eksportowania go do formatu obrazu lub pliku PDF.

  1. Upewnij się, że nic nie jest zaznaczone na wykresie, aby można było zobaczyć kartę diagramu w panelu Ustawienia.
  2. Możesz kliknąć pole wyboru Siatka na karcie Diagram, aby wyświetlić lub ukryć siatkę na kanwie rysunku.

    Użyj siatki edytora diagramów

Ustaw rozmiar siatki

Wprowadź nowy rozmiar w polu tekstowym Siatka na karcie Diagram lub użyj strzałek w górę iw dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar siatki.

Ustaw kolor siatki

Kliknij przycisk koloru obok pola Rozmiar siatki na karcie Diagram, aby zmienić kolor siatki, a następnie wybierz nowy kolor z palety lub wprowadź kod szesnastkowy koloru, aby zmienić kolor.