Głosowanie to metoda wykorzystywana przez grupy do podejmowania wspólnych decyzji lub wyrażania opinii, zwykle po dyskusji, debacie lub kampanii. Demokracje wybierają wyższych urzędników w drodze głosowania. Ci, którzy głosują na kandydata, nazywani są „wyborcami”.

W mniejszych organizacjach głosowanie można przeprowadzić na różne sposoby. Wybory: Formalne wybranie innej osoby poprzez głosowanie, na przykład w miejscu pracy, aby zostać członkiem stowarzyszenia politycznego lub wybrać rolę dla innej osoby. Głosowanie nieformalne może odbywać się za pomocą umów ustnych lub gestów werbalnych, takich jak podnoszenie rąk lub środki elektroniczne.

Historia wyborów w USA

  • 1788 : Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych ustanawiają Kolegium Elektorów. Naród amerykański nie wybiera bezpośrednio prezydenta. Zamiast tego Kolegium Elektorów wybiera Prezydenta.
  • 1789 : USA wybierają George’a Washingtona na swojego pierwszego prezydenta.
  • 1820-1830 : Po przystąpieniu do związku ustanawiają własne konstytucje stanowe, określając, kto jest uprawniony do głosowania. Głównie biali mężczyźni, którzy posiadają ziemię, są zarejestrowanymi wyborcami. Istnieje ograniczona liczba wolnych czarnych mężczyzn, którzy mogą głosować, ale nie ma białych ani czarnych kobiet.
  • 1840 : Kobiety zaczynają organizować się, by prosić o prawo wyborcze lub prawo do głosowania.

Voting Procedure