Historie definiują nasz świat. Od ścian jaskini po legendy wokół ogniska, są z nami odkąd mieliśmy kontakt. Ewoluują, ale w tym samym celu: by bawić, dzielić te same doświadczenia, uczyć i podążać za tradycjami.

What is a Customer Journey

Dlaczego warto studiować podróż klienta?

Wiele organizacji skupia się na gromadzeniu danych użytkowników. Jednak dane często nie oddają w jasny sposób frustracji i doświadczenia użytkownika, ale historie mogą rozwiązać ten problem. Storytelling to nie tylko narzędzie do angażowania użytkowników, ale także skuteczny sposób na lepsze poznanie użytkowników przez organizacje. Jednym z najlepszych narzędzi do opowiadania historii w biznesie jest plan podróży klienta.

What is a Customer Journey

Co to jest mapa podróży klienta?

Mapa podróży klienta (znana również jako mapa doświadczeń klienta) opowiada historię doświadczenia użytkownika: od pierwszego kontaktu, zawarcia umowy, po długoterminowe partnerstwo. Może koncentrować się na określonych częściach historii lub dawać pełny obraz pełnego doświadczenia.

Mapa doświadczeń klientów zawsze identyfikuje kluczowe zachowania użytkowników i organizacji w zakresie interakcji. Opowiada o uczuciach, motywacjach i problemach użytkownika z każdym punktem styku związanym z organizacją.

  • Często mówi nam o postrzeganiu silniejszej motywacji użytkownika.
  • Co chcą osiągnąć? Jakie są ich oczekiwania wobec organizacji?

Mapy podróży klientów występują w różnych formach, ale zazwyczaj stanowią swego rodzaju mapę informacyjną. Cel, niezależnie od formy, jest ten sam: sprawić, by organizacje były bardziej świadome swoich użytkowników.

What is a Customer Journey light bulb

What is a Customer Journey sample

What is a Customer Journey sample 3

What is a Customer Journey sample 2

What is a Customer Journey sample 4