Model przejścia pomostowego, który koncentruje się na przejściu, a nie na zmianie. Pomysł skupienia się na przejściu, a nie na zmianie, to nie tylko kwestia sformułowań, ale także zupełnie inne podejście do zarządzania zmianą.

Zmiana kontra przejście

Zmiana to zewnętrzne wydarzenie lub sytuacja, która ma miejsce: nowa strategia biznesowa, zmiana przywództwa, fuzja lub nowy produkt. Organizacja koncentruje się na pożądanym wyniku, jaki przyniesie zmiana, co zwykle jest reakcją na zdarzenie zewnętrzne, a zmiana może nastąpić szybko.

Przejście to wewnętrzny proces psychologiczny, przez który przechodzą ludzie, gdy internalizują i dostosowują się do nowych sytuacji spowodowanych zmianą. Dobry lider przewiduje, że zmiana może doprowadzić ludzi do kryzysu. Punktem wyjścia do radzenia sobie z przemianami nie jest wynik, ale koniec, w którym ludzie opuszczają starą sytuację.

Tak więc zmiana jest wydarzeniem, ale transformacja jest procesem, przez który przechodzisz w odpowiedzi na zmianę.

Co to jest model przejścia mostu?

 

Przejście polega na porzuceniu przeszłości i przyjęciu nowych zachowań lub sposobów myślenia

– William Bridges (książka: Zarządzanie przejściami)

Tylko wtedy, gdy liderzy i organizacje rozwiążą problemy transformacji napotykane przez ludzi w procesie zmiany, zmiana może się powieść. Jeśli zmiana ma być przeprowadzona zgodnie z planem, kluczem jest wsparcie ludzi w realizacji transformacji, a nie wymuszanie jej dokończenia. Jest to klucz do wykorzystania możliwości innowacji i stworzenia elastyczności organizacyjnej.

Czyni to, szczegółowo opisując trzy etapy przejścia, z których każdy musi kierować pracownikami, aby zmiana zakończyła się sukcesem:

EDYTUJ TEN SZABLON MODELU PRZEJŚCIA BRIDGES

 

  1. Zakończenie   (Pomóż ludziom „odpuścić” stare sposoby) – Pierwszym i najbardziej krytycznym czynnikiem jest to: rozpoznaj, że każda zmiana pociągnie za sobą straty.
  2. Strefa neutralna (Pomóż ludziom odbyć „podróż”) – Ludzie odkrywają nowe sposoby bycia. Uczą się nowych rzeczy, tworzą nowe procesy i zaczynają zmierzać w kierunku nowych początków. Podczas tej fazy ludzie mogą czuć się zagubieni, sfrustrowani, nagrodzeni i podekscytowani.
  3. Nowy początek (Zachęcaj do zaangażowania się w nową przyszłość) – Ludzie akceptują fakt, że mogą być częścią procesu zmiany, całkowitego przejścia do nowej rzeczywistości. Głównym celem jest tutaj wzmocnienie rezultatów zmiany oraz utrzymanie jasności celu i szybkości jego realizacji.

 

EDYTUJ TEN SZABLON MODELU PRZEJŚCIA BRIDGES

Szablony i przykłady modelu przejścia mostu

 

EDYTUJ TEN SZABLON MODELU PRZEJŚCIA BRIDGES

 

EDYTUJ TEN SZABLON MODELU PRZEJŚCIA BRIDGES

EDYTUJ TEN SZABLON MODELU PRZEJŚCIA BRIDGES