Wielość w diagramie klas powinna być wskazana na każdym końcu skojarzenia. Określa minimalną i maksymalną liczbę instancji, które można połączyć.

Na przykład samochód ma 3 lub 4 koła, ale każde koło należy do dokładnie jednego samochodu. Umieść notacje krotności w pobliżu końców skojarzenia. Symbole te wskazują liczbę wystąpień jednej klasy połączonych z jednym wystąpieniem drugiej klasy.

Na przykład jedna firma będzie miała jednego lub więcej pracowników, ale każdy pracownik pracuje tylko dla jednej firmy.

多重性示例

  • Wartości minimalne i maksymalne są oddzielone dwiema kropkami.
  • Gwiazdka (*) reprezentuje nieokreśloną wartość maksymalną.
  • W przypadku, gdy wartości minimalne i maksymalne są takie same, liczba wyświetlana jest tylko raz.
  • Ponadto zero lub więcej (0… *) jest również określane jako zwykła gwiazdka (*), ponieważ jest to powszechne.

Wreszcie zakresy i/lub poszczególne wartości można oddzielić przecinkami, aby wyświetlić alternatywne wartości, tj. 1..3, 5..8

 

Przykład diagramu klas

EDYTUJ DIAGRAM KLAS ONLINE