Istotną częścią komunikacji jest umiejętność pisania. Umiejętności pisemne są ważną częścią szerokiej gamy zawodów w prawie każdym sektorze. Silne umiejętności pisania pozwalają przekazać wiadomość do znacznie szerszej publiczności w sposób spójniejszy i łatwiejszy niż w przypadku rozmów twarzą w twarz lub telefonicznych.

Dziś mamy coraz więcej przypadków słabych umiejętności pisania, zwłaszcza w internecie, czyli blogu i portalach społecznościowych, gdzie każdy może być autorem. Złe umiejętności pisania powodują słabe pierwsze wrażenie, a jeśli znajdą błąd ortograficzny lub gramatyczny, wielu czytelników może natychmiast zareagować negatywnie.

Efektywne pisanie

Efektywne pisanie to trudne wyzwanie, ponieważ wymaga czegoś więcej niż tylko poprawnej gramatyki. Powinieneś opanować rozumienie budowy zdań, rozwijać słownictwo i wzmacniać inne podstawowe umiejętności pisania.

  • Używając wyrażenia zwięźle i precyzyjnie
  • Zamień zdania w akapity, a akapity w dokumentację
  • Używaj konstrukcji i wzorców gramatycznych, które pomogą Ci pisać mocnym językiem angielskim.
  • Planowanie, poprawianie i poprawianie – ponieważ pierwszy szkic nigdy nie jest doskonały

Ponadto, jeśli Twoja kariera obejmuje pracę nad dokumentami instruktażowymi i pomocniczymi do zadań związanych z technologią, ważne może być posiadanie rzetelnych umiejętności pisania technicznego. Umiejętności te są ważne dla dostarczania złożonej wiedzy technologicznej w sposób przyjazny dla użytkownika.

Writing Skills Infographic